Handelingswijzers    Tarieven    E-mail    Links

Meer   informatie   over:

DYSLEXIE  A D H D

Klik HIER om deze pagina in grote letters te openen!

Wat is Remedial Teaching?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je problemen met leren hebt, ben je vaak geholpen met een steuntje in de rug. Vaak is het al genoeg, als er extra aandacht aan je geschonken wordt.
Bij leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, a.d.(h.).d., n.l.d., stoornissen binnen het autistisch spectrum, p.d.d.-n.o.s., chronische concentratieproblematiek, enzovoort, is dit meestal niet genoeg.
Een daartoe diagnostisch bevoegd persoon stelt na onderzoek de oorzaak van dit probleem vast en geeft aanwijzingen die ertoe moeten leiden, dat je van jouw leerprobleem zo min mogelijk last ondervindt. Deze aanwijzingen staan in een handelingsplan.
 
Eén van die aanwijzingen kan hulp, door een remedial teacher gegeven, zijn. Dat is iets anders dan bijles; de remedial teacher leert je vaardigheden die jou vanuit je sterke kanten je leerproblemen laat aanpakken. Doelstelling is, dat je uiteindelijk zo min mogelijk gehinderd wordt door je leerproblemen.
Daarnaast informeert de remedial teacher de betrokken partijen en geeft hij aan, wat bijvoorbeeld de rol van een school zou kunnen zijn, welke faciliteiten er gewenst zijn of hoe er het handigste gewerkt zou kunnen worden.
 
Zo is er voor jongeren (ongeveer tot de start van de puberteit) een andere aanpak nodig, dan voor ouderen. RT-praktijk Van Rijn richt zich op de ouderen (puberteit, jong adolescenten en volwassenen).

 

Voor meer informatie: