Terug naar beginpagina

 

''....

Veel mensen hebben vragen over ADHD: Wat is ADHD? Wat zijn de oorzaken? Hoe maak je het hanteerbaar?

Wat er in het openbaar over ADHD wordt gezegd en geschreven, is vaak zeer verwarrend. Er zijn nog allerlei vooroordelen en clichés en soms wordt er zelfs duidelijk onterechte informatie verspreid. Het gevolg: ongerustheid en stigmatisering; zaken die het leven met ADHD er voor de betrokkenen niet bepaald eenvoudiger op maken. Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD kunnen beter functioneren als zij elke dag de kans krijgen zich volgens hun leeftijd te ontwikkelen en hun mogelijkheden te gebruiken. Daarvoor is het belangrijk dat het kind, de jongere of de volwassene met ADHD en de mensen in zijn of haar omgeving weten hoe zij met ADHD moeten omgaan. Deskundig opgestelde en wetenschappelijk goed onderbouwde informatie kan hierbij helpen en kan er ook voor zorgen dat de publieke discussie over ADHD realistischer wordt.

Met de informatie over ADHD die wij (ontleend aan
www.janssen-cilag.nl) op deze website hebben geschreven, hopen wij hieraan bij te kunnen dragen. Bij het samenstellen van deze teksten, hebben wij recente publicaties en andere literatuur geraadpleegd. Naast het lezen van deze beperkte informatie is het raadzaam om verdere informatie over ADHD in te winnen bij uw behandelend arts.

Wat is ADHD?

Wat betekent ADHD?

De afkorting ADHD staat voor het Engelse 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder', of in het Nederlands 'aandachttekorts- en hyperactiviteitsstoornis'. Uit onderzoek dat hiernaar verricht is, blijkt dat ongeveer 5 tot 10% van alle kinderen voldoen aan de officiële diagnosecriteria van deze aandoening. Daarmee is het een van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen bij jongeren. De drie voornaamste kenmerken van ADHD, die vaak in verschillende combinaties voorkomen, zijn:

Hyperactiviteit (overdreven bewegingsdrang) Altijd een gevoel van onrust; niet stil kunnen zitten; steeds moeten opstaan en rondwandelen; voortdurend friemelen met (iets in) de handen; met de voeten tikken; altijd maar doorpraten; ellenlange verhalen afsteken waarvan de luisteraar de draad kwijtraakt; gespannen zijn en blijven; moeilijk tot rust komen;……

Aandachttekort (verminderd concentratievermogen) Dit uit zich in vergeetachtigheid, moeite met details, spullen kwijtraken, afgeleid raken, van alles tegelijk doen, niet kunnen blijven luisteren, 'het ene oor in, het andere weer uit'. Ook komt het voor dat iemand sterk gericht is op één ding ('hyperfocussen'), bijvoorbeeld op het spelen van computerspelletjes. Ten onrechte wordt hieruit dikwijls afgeleid dat iemand 'wel kan, als hij maar wil'. Bij ADHD is het belangrijk te beseffen dat het hier niet gaat om onwil, maar om onmacht.

Impulsiviteit (ondoordacht handelen) meteen dingen doen zonder er eerst over na te denken; dingen eruit flappen; voor je beurt praten (vaak ook uit angst te vergeten wat je wilt zeggen, zie ook de vergeetachtigheid); vreetbuien; snel relaties aangaan en weer verbreken; geld uitgeven zonder dat het nodig of verantwoord is; voordringen zonder dat je er erg in hebt: allemaal voorbeelden van impulsief gedrag.

….''''

(bovenstaande tekst is ontleend aan de site www.janssen-cilag.nl)

 

Vaak wordt de adhd-er behandeld met medicatie. Dat alléén is meestal niet voldoende. De remedial teacher kan helpen met een medicatieschema en met trainingen en suggesties. Doelstelling is dat de adhd-er zelf leert de verantwoordelijkheden voor het (vaak ongewenste) gedrag te nemen. Er wordt naartoe gewerkt, dat de adhd-er zich bewust gaat worden van de macht en kracht die hij of zij hierbij heeft.

Daarbij zien we vaak tal van leerproblemen gebaseerd op het effect van de slechte concentratie waardoor leerachterstanden zijn ontstaan, met alle gevolgen van dien. In de RT-praktijk wordt gemeten, waar en hoe groot die achterstanden zijn. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd met als doel de adhd-er zowel sociaal als cognitief (wat betreft leren) weer te laten functioneren.

Doelstelling is om de adhd-er hanteerbaar te laten worden voor de omgeving en de adhd hanteerbaar te maken voor de adhd-er.

 

 R.J. van Rijn, geregistreerd remedial teacher Voortgezet Onderwijs LBRT registratienummer R9912R0038, vanaf 16 december 1999