De handelingswijzers, die op deze site opgenomen zijn, zijn bestemd voor ouders, docenten, hulpverleners, zorgvragers, studenten, leerlingen, cliënten,remedial teachers en verdere geïnteresseerden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze handelingswijzers zijn ontleend aan materiaal dat is ontwikkeld door Cordys.

Zij geven een aanwijzing voor "do's" en "don'ts" bij diverse leerproblemen.

U mag deze handelingswijzers vrij kopiëren en beschikbaar stellen aan anderen.

 

Voor meer informatie zie: www.cordys.nl

Reacties? Mail naar cordys@cordys.nl                                        Terug naar beginpagina

 

Klik HIER om deze pagina in grotere letters te openen.