Terug naar overzicht                                                     Terug naar beginpagina

 

Handelingswijzer voor


 

 

het syndroom van Asperger

 

DSM-IV

Syndroom van Asperger heeft een DSM-IV classificatie.

 

Definitie van het probleem en enkele wetens-waardigheden

Het syndroom van Asperger is een verschijningsvorm van autisme. Er is sprake van tekorten in sociale interactie en beperkte repetitieve en stereotype gedragingen, activiteiten en interesses. Er is geen vertraging in de taalontwikkeling, zoals bij andere vormen van autisme.

 

Wat zie ik in de klas, hoe herken ik dit gedrag /deze stoornis?

 • Gebrek aan empathie
 • Na´eve, ongepaste en eenzijdige interactie
 • Weinig of geen mogelijkheden om vriendschap te sluiten
 • Overbeleefd, repetitief spreken
 • Zwakke, non-verbale communicatie
 • Intens opgaan in sommige onderwerpen
 • Onhandig en slecht geco÷rdineerde bewegingen en vreemde houdingen
 • Beperkte belangstelling

 

De beste aanpak in de klas in bondige adviezen

 • Bij opdrachten, structuur in tijd en taakorganisatie
 • Maak het klaslokaal voorspelbaar
 • Noem bij klassikale opdrachten de naam van de leerling
 • Benut speciale interesses om plezier in activiteiten te vergroten of als beloning achteraf
 • Hanteer een rustig tempo
 • Wees zo concreet mogelijk bij nabespreking van werk/situaties
 • Heeft veel waardering en sturing nodig.
 • Leert niet van ervaringen achteraf (c.q. beloning of straf) dus voorstructuren teneinde de problemen voor te zijn.
 • Stop opgewenst gedrag bijtijds

 

In ieder geval niet doen

 • Geef geen kritiek, straf niet. Wees de problemen voor.
 • Niet heel emotioneel reageren, dat wordt niet begrepen.

 

 

Ervaringen met deze handelingswijzer s.v.p. opsturen aan cordys@cordys.nl