Terug naar overzicht                                                     Terug naar beginpagina

 

Handelingswijzer voor Dyscalculie

 

Definitie van het probleem en enkele wetenswaar-digheden

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de basisvaardigheden van het rekenen. Er is geen probleem met het inzicht in het rekenen.

De hardnekkigheid blijkt uit de discrepantie tussen inspanning en resultaat, zonder dat daar een verklaring (bv. onvoldoende c.q. slecht onderwijs) voor te vinden is.

De automatisering van de basisvaardigheden komt ook na langdurig en herhaald gericht oefenen niet op gang.

Het probleem manifesteert zich bij het leren van de betekenis van getallen en hoeveelheden en/of het leren van de rekenprocedures en/of het ruimtelijk inzicht. Dyscalculie kan ge´soleerd, maar ook in combinatie met andere leerstoornissen, zoals dyslexie, voorkomen.

 

Wat zie ik in de klas, hoe herken ik deze stoornis?

 • De leerling gebruikt simpele procedures (blijft b.v. op zijn handen tellen).
 • De leerling maakt veel fouten in een stapsgewijze aanpak.
 • De leerling heeft problemen met de volgorde van te nemen stappen bij een bepaalde strategie.
 • De leerling kan de sommen niet goed onder elkaar zetten.
 • De leerling heeft problemen met de plaats van de getallen.
 • De leerling presteert op andere onderdelen niet minder dan zijn / haar klasgenoten.

 

De beste aanpak in de klas in bondige adviezen

Informeer  bij de zorgco÷rdinator, leerjaarco÷rdinator of remedial teacher of bij deze leerling eerder een rekenprobleem is vastgesteld.

Indien ja: rekening houden met gemaakte afspraken indien de school hiervoor een protocol hanteert.

Indien nee:  informeer  de co÷rdinator of remedial teacher  over je bevindingen.

 

 • Werk met voorbedrukte werkbladen waar mogelijk;
 • Geef extra tijd bij opgaven en proefwerken of verminder de hoeveelheid.
 • Geef duidelijk de wenselijkheid van een strategieverandering aan (bv. plussommen in rood / minsommen in blauw etc..)
 • Geef extra mondelinge uitleg en / of neem een mondelinge overhoring af
 • Sta het gebruik van een rekenmachine toe (en leer de leerling hiermee omgaan)

 

In ieder geval niet  doen

 • Veel informatie overschrijven vanuit een boek of vanaf het bord.
 • Het probleem ontkennen!
 • Een leerling met dyscalculie aansporen om beter te lezen of harder te leren.

 

 

 

 

 

Ervaringen met deze handelingswijzer s.v.p. opsturen aan cordys@cordys.nl