Terug naar overzicht                                                      Terug naar beginpagina

 

Handelingswijzer voor


 

 

Non-verbale leerstoornis (NLD)

NLD staat voor Non-verbal Learning Disorder

 

DSM-IV

NLD heeft geen DSM-IV klassering

 

Definitie van het probleem en enkele wetens-waardigheden

NLD is een neurologische ontwikkelingsstoornis. Er is sprake van een stoornis in de rechter hersenhelft. Hierdoor gaat het horen en praten bij deze leerlingen veel beter dan zien en voelen. We zien dan ook relatief sterke taalvaardigheden. Zwak zijn deze leerlingen in rekenen en ze hebben problemen met de motoriek en schrijven. Verder hebben ze moeite met en angst voor het omgaan met nieuwe situaties.

 

Wat zie ik in de klas, hoe herken ik dit gedrag /deze stoornis?

ˇ        Deze leerlingen zien het geheel niet. Ze zien de bomen maar niet het bos

ˇ        Ze hebben moeite met non-verbale signalen. Dit kan leiden tot sociale angst

ˇ        Ze praten veel, ze zeggen weinig

ˇ        Hebben eerder vriendschappen met oudere of jongere personen dan met leeftijdsgenoten

ˇ        Ze zien slecht alternatieven en vervallen gauw in routine

ˇ        Ze leren weinig door ervaring

ˇ        Ze raken de weg kwijt in school

ˇ        Ze hebben weinig besef van tijd

ˇ        Hebben een houterige, trage schrijfmotoriek

ˇ        Sterk in verbale vaardigheden en woordenschat

ˇ        Ze kunnen goed en vlot technisch lezen en spellen

ˇ        Zwak in sociaal inlevingsvermogen en relatie met leeftijdsgenoten

ˇ        Vakken die problemen geven: alle bčtavakken, handvaardigheid, tekenen, sport, aardrijkskunde: kaart lezen en topografie.

ˇ        Algemeen bij alle vakken: samenspel, begrijpen van teksten, kern van het verhaal, verwerken van informatie.

 

De beste aanpak in de klas in bondige adviezen

ˇ        Taken in korte stappen routinematig aanbieden

ˇ        Veel verbale uitleg met veel herhaling

ˇ        Let niet alleen op wat de leerling zegt maar vooral op wat de leerling doet

ˇ        Laat de leerling het gehoorde verbaliseren. Controleer of de leerling het begrepen heeft

ˇ        Geef geen materiaal met ingewikkelde lay-out en plaatjes

ˇ        Laat gebruik maken van hulpmiddelen: lap-top, rekenmachine, cassetterecorder voor opname klassikale les etc.

ˇ        Mondelinge toetsing geeft het meest betrouwbare beeld van de aanwezige kennis

ˇ        Ondersteun ze in sociale situaties

ˇ        Help ze non-verbale signalen te interpreteren

 

In ieder geval niet doen

  • Aannemen dat de leerling de uitleg begrijpt
  • Overschrijven lang dictaat van het bord
  • Dwingen tot sociaal gedrag

 

Ervaringen met deze handelingswijzer s.v.p. opsturen aan cordys@cordys.nl