Terug naar overzicht                                                     Terug naar beginpagina

 

Handelingswijzer voor

 

oppositioneel / opstandig gedrag (OOD)

ODD is een milde variant van de antisociale agressieve gedragsstoornis: conduct disorder (CD)

 

DSM-IV

OOD heeft een DSM-IV classificatie.

 

Definitie van het probleem en enkele wetens-waardigheden

Er is een patroon van negativistisch, vijandig en openlijk ongehoorzaam, opstandig gedrag (vaker dan bij ontwikkeling en leeftijd hoort).De leerling vertoont dit gedrag ook zonder druk vanuit leeftijdsgenoten. En alleen naar gezagsdragers toe.

 

Mogelijke oorzaken:

  • Geringe afweer tegen driftimpulsen
  • Tekort aan innerlijke regels (geweten)
  • Tekort in medemenselijk contact, onvermogen om zich in te leven

 

Wat zie ik in de klas, hoe herken ik dit gedrag /deze stoornis?

Minstens vier van de volgende criteria:

·        Is vaak driftig

·        Maakt vaak ruzie met volwassenen

·        Is vaak opstandig of weigert zich te voegen naar regels/verzoeken van volwassenen

·        Ergert vaak met opzet anderen

·        Geeft anderen vaak de schuld van eigen fouten of wangedrag

·        Is vaak prikkelbaar en ergert zich gemakkelijk aan anderen

·        Is vaak boos en gepikeerd

·        Is vaak hatelijk en wraakzuchtig

 

De beste aanpak in de klas in bondige adviezen

·        Laat de leerling succeservaringen opdoen, aansluiten bij een activiteit of vak waaraan de leerling plezier beleeft.

·        Dit kan ook als beloningsmiddel gebruikt worden

·        Geef korte opdrachten met voldoende uitdaging

·        Zorg voor een “veilige” plek in de klas, waar de leerling overzicht heeft

·        Maak een planning en breng structuur aan in de les, dag, week.

·        Geef directe feedback om extreem gedrag te corrigeren

·        Geef ook hierbij aan welk gedrag je wel wilt zien.

·        Stel hem verantwoordelijk voor zijn gedrag, vraag hoe hij de schade denkt te herstellen

·        Leer het kind zich in anderen te verplaatsen: perspectiefneming

·        Blijf kalm

 

 

In ieder geval niet doen

·        Geen strijd gaan voeren

·        Niet de persoon afkeuren (maar het gedrag)

 

 

Ervaringen met deze handelingswijzer s.v.p. opsturen aan cordys@cordys.nl