Terug naar overzicht                                                     Terug naar beginpagina

 

Handelingswijzer voor


 

 

leerlingen met een aandoening uit het autisme spectrum: PDD-NOS

pervasive developmental disorder, not otherwise specified

 

DSM-IV

PDD-NOS heeft een DSM-IV klassering

 

Definitie van het probleem en enkele wetens-waardigheden

PDD-NOS is een categorie binnen de autistische spectrum stoornissen: een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven. Kinderen met de stoornis PDD-NOS voldoen niet aan alle kenmerken van autisme of zij vertonen de kenmerken in mindere mate. PDD-NOS is een sociale informatieverwerkingsstoornis, samengevat als een stoornis in het “sociale snapvermogen”.

Autisme is een kwestie van aanleg. Aangeboren beschadigingen van bepaalde gebieden in de hersenen en/of de chemie van de hersenen zijn de oorzaak van de problemen bij de informatie verwerking.

 

Stoornissen in het autisme spectrum

Er worden een aantal stoornissen onderscheiden die binnen het autismespectrum vallen:

·        Autistische stoornis (het kernsyndroom autisme)

·        Syndroom van Asperger

·        Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (PDD-NOS)

·        Syndroom van Rett

·        Desintegratieve ontwikkelingsstoornis

Bij al deze verschijningsvormen is er sprake van kwalitatieve tekortkomingen in:

·        het leggen en onderhouden van contacten

·        de communicatie

·        het verbeeldend vermogen

Onderzoek heeft aangetoond dat alle vormen van autisme een neurobiologische oorsprong hebben.

In het regulier onderwijs treffen we vooral kinderen met autisme aan met minder ernstige belemmeringen tot het volgen van onderwijs. Vaak gaat het daarbij om kinderen met het syndroom van Asperger of met PDD-NOS. Zogenaamde “kernautisten” komen alleen in het regulier onderwijs voor als zij normaal begaafd zijn, kunnen praten en in staat zijn tot een zekere sociale interactie.

 

Wat zie ik in de klas, hoe herken ik dit gedrag /deze stoornis?

·        Ze kunnen prikkels die op ze af komen, niet goed verwerken. Soms roepen prikkels hele heftige reacties op, soms weer veel te geringe reacties

·        Ze nemen zeer gedetailleerd waar

·        Ze overzien het geheel niet

·        Moeite met toepassen van het geleerde

·        Moeite met tekstverklaren en begrijpend lezen

·        Ze snappen niet goed wat er tussen mensen gebeurt, stemmen hun gedrag niet af op de ander en kunnen hierdoor moeilijk met anderen omgaan

·        Dit uit zich in extreem teruggetrokken gedrag of in juist te claimend en overheersend gedrag

·        Beperkt repertoire van bezigheden of interesse, stereotype (soms bizar) gedrag

·        Weerstand en/ of angst bij verandering

 

De beste aanpak in de klas in bondige adviezen

·        Korte overzichtelijke opdrachten

·        Vaste plek, dat biedt veiligheid

·        Zorg voor voorspelbaarheid en regelmaat

·        Noem bij klassikale opdracht de naam van de leerling

·        Visualiseer zonodig: tijden, mededelingen op het bord etc.

·        Meedoen aan klassikale lessen voorkomt verstrikt raken in eigen gedachten

·        Heeft veel waardering en sturing nodig

·        Neem neutrale houding aan: emotie wordt moeilijk begrepen

·        Taalgebruik moet zo simpel mogelijk zijn. Figuurlijke taal begrijpt hij niet

·        Richt de aandacht op het schoolse leren, niet op de relatie. Zijn angst kun je verminderen door kennis aan te reiken en zijn wereld overzichtelijker te maken

·        Bescherm de leerling tegen pesten: de leerling is egocentrisch, niet egoïstisch

·        Conflicten kunnen ze zelden alleen oplossen, help ze hierbij

 

In ieder geval niet doen

Probeer niet een gedragsverandering teweeg te brengen. Doe geen appèl op zijn emoties, op zijn invoelend vermogen. Dit ontbreekt.

 

 

Ervaringen met deze handelingswijzer s.v.p. opsturen aan cordys@cordys.nl