Terug naar beginpagina

T A R I E V E N

Intakegesprek

€   32,50    (incl. BTW hoog)

(aanvullend) diagnostisch onderzoek naar

leerbelemmeringen

per contact van ca. 1 klokuur 

€   47,50    (incl. BTW hoog)

kantoortijd schriftelijke verslaglegging

onderzoek   *)

€   79,50    (incl. BTW hoog)

kosten per hulples van ca. 1 klokuur *}

€   42,50    (BTW 0%)

evaluatieverslaglegging (indien gewenst)       *)

€ 135,00    (incl. BTW laag)

te verzorgen workshops t.b.v. scholen/groepen/…

per dagdeel (maximaal 3 klokuren) 

€ 425,00    (incl. BTW hoog)

bijbehorende handout     (max. 15 personen)

€   82,50    (incl. BTW laag)

*) Kosten van verbruiksmaterialen, zoals boeken, kopieën, etc. worden in onderling overleg doorberekend.

 

 

Voor reiskosten van en naar de werkplek geldt de volgende vergoedingstabel per totaal te reizen kilometers per contactmoment:
 0       -        10 km.        €      5,60 (incl. BTW hoog)
11      -        20 km.        €    12,50 (incl. BTW hoog)
21      -        30 km.        €    24,00 (incl. BTW hoog)
31      -        40 km.        €    32,50 (incl. BTW hoog)
41 km. en verder: vergoeding op basis van nader te maken afspraken.

Voorwaarden:
Gefactureerd wordt op basis van maanddeclaraties.
Betaling dient te geschieden binnen twee kalenderweken na declaratiedatum.

Postbank 38 84 54 9 t.n.v. R.J. van Rijn te Dordrecht
 

 R.J. van Rijn, geregistreerd remedial teacher Voortgezet Onderwijs LBRT registratienummer R9912R0038, vanaf 16 december 1999